Zrównoważony rozwój

W 2008 roku firma Victorinox została wyróżniona nagrodą Szwajcarskiej Fundacji Ochrony Środowiska jako wyraz uznania dla jej wysiłków na rzecz ochrony przyrody. Nagroda zmotywowała wszystkich pracowników firmy do przyjęcia zrównoważonego podejścia do środowiska i jego zasobów.

Świadomość ekologiczna

Firma Victorinox może pochwalić się zaawansowanym systemem gospodarowania odpadami, zarówno w przypadku substancji płynnych, jak i stałych. Materiały są na bieżąco porządkowane, segregowane i utylizowane.

Victorinox jest też kluczowym graczem w dziedzinie rozwoju zakładów utylizacji szlamu pyłu szlifierskiego. Obecnie w siedzibie głównej w Ibach-Schwyz co roku utylizuje się około 600 ton szlamu pyłu szlifierskiego.

Ciepło odpadowe z procesów produkcji wykorzystuje się z kolei do ogrzewania zakładów produkcyjnych w Ibach-Schwyz oraz 120 położonych w pobliżu domów. Taki system pomaga również zwiększać świadomość kwestii ekologicznych wśród pracowników.

Firma doskonali procesy produkcyjne, czyniąc je bardziej zrównoważonymi, i wprowadza liczne technologiczne innowacje, które przekładają się na zmniejszenie wpływu firmy Victorinox na środowisko naturalne.