Polityka prywatności

Korzystając z tej witryny internetowej i jakichkolwiek jej stron (“Witryna”) należących do Victorinox AG (“Firma”), użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że Firma zbiera i wykorzystuje jego dane osobowe, zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym Oświadczeniu o Polityce Prywatności (“Polityka Prywatności”) i Regulaminie. Kontynuując korzystanie z tej Witryny lub używając adresu e-mail udostępnionego w tej Witrynie, użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na wykorzystywanie przez nas jego danych osobowych, jak opisano w niniejszej Polityce Prywatności. Jeżeli użytkownik nie chce, abyśmy przechowywali lub wykorzystywali dane opisane w niniejszej Polityce Prywatności, nie powinien uzyskiwać dostępu do tej Witryny ani przesyłać nam swoich danych osobowych.

W treści niniejszej Polityki Prywatności w dowolnej chwili mogą zostać wprowadzone zmiany lub poprawki, wedle uznania Firmy. Użytkownik powinien sprawdzić treść niniejszej Polityki Prywatności za każdym razem, kiedy uzyskuje dostęp do tej Witryny i/lub z niej korzysta, ponieważ zarówno dostęp do Witryny, jak i korzystanie z niej podlegają zaktualizowanym wersjom niniejszego oświadczenia.

Firma zobowiązuje się chronić prywatność użytkowników Witryny. Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się do wszelkich danych osobowych w tej Witrynie internetowej i opisuje, w jaki sposób są one gromadzone i wykorzystywane oraz jak Firma spełnia swój prawny obowiązek ochrony danych.

Określenia “użytkownik/użytkownicy” oraz “użytkownika/użytkowników/jego/ich” itp. odnoszą się do osób fizycznych, nie zaś do jakichkolwiek podmiotów prawnych lub struktur korporacyjnych. “My” lub “nasz/nasze” itp. to określenia dotyczące wyłączenie Firmy, czyli zarejestrowanej w Szwajcarii spółki, która jest właścicielem tej Witryny i nią zarządza.
 

1. Dodatkowe informacje o charakterze lokalnym

Należy mieć na uwadze, że nasze filie w poszczególnych krajach mogą podlegać dodatkowym lub innym wymogom ochrony danych.
 

2. Informacje, jakie możemy zbierać od użytkowników

Możemy zbierać i przetwarzać następujące informacje dotyczące użytkowników:

 • Informacje przekazywane przez użytkowników dobrowolnie poprzez wypełnianie publikowanych w Witrynie formularzy lub w inny sposób poprzez naszą Witrynę. Obejmuje to informacje przekazywane w momencie subskrybowania naszych usług lub ubiegania się o dalsze usługi. O dane osobowe użytkowników możemy również prosić podczas ich zgłoszenia do sponsorowanych przez nas konkursów lub promocji, a także w momencie, kiedy zgłaszają nam problem dotyczący niniejszej Witryny.
 • Jeżeli użytkownicy kontaktują się z nami, możemy zachować tę korespondencję.
 • Możemy również zwrócić się do użytkowników z prośbą o wypełnienie ankiet, które służą nam do celów badawczych – mogą oni jednak odmówić udziału w takich ankietach.
 • Szczegóły wizyt użytkowników w tej Witrynie, obejmujące m.in. dane o ruchu, rejestry sieci i inne dane dotyczące komunikacji – niezależnie od tego, czy są one wymagane dla naszych własnych czy innych celów – oraz zasoby, z których korzystają użytkownicy.
   

3. Stosowanie plików cookie oraz programów szpiegujących

W żadnym wypadku nie używamy i nie instalujemy na komputerze użytkownika programów szpiegujących. Nie korzystamy też z programów szpiegujących do pozyskiwania informacji z komputera użytkownika.

Podobnie jak wiele innych witryn internetowych, stosujemy “pliki cookie” – pliki przechowywane przez przeglądarkę na twardym dysku komputera użytkownika. Pliki cookie ułatwiają nam identyfikację właścicieli kont i optymalizację użytkowania przez nich naszej witryny. Większość przeglądarek akceptuje pliki cookie automatycznie, umożliwia jednak wyłączenie tej opcji przez użytkownika. Zalecamy pozostawienie “włączonej” opcji akceptowania plików cookie – dzięki temu będziemy mogli zapewnić użytkownikowi lepsze wrażenia z korzystania z naszej Witryny. Użytkownik może sporadycznie otrzymywać pliki cookie od reklamodawców działających w imieniu naszej firmy lub jej filii. Nie jesteśmy w stanie kontrolować tych plików cookie, w związku z czym nie podlegają one naszej polityce dotyczącej plików cookie.
 

4. Gdzie przechowujemy dane osobowe użytkowników

Dane, które zbieramy od użytkowników, mogą być przekazywane do następujących krajów i przechowywane na ich terenie: USA (lokalizacja serwerów i inne zaufane podmioty zewnętrzne), Indie (zaufany podmiot zewnętrzny), Irlandia (zaufany podmiot zewnętrzny) oraz Szwajcaria – zgodnie ze wszelkimi obowiązującymi środkami bezpieczeństwa. Przesyłając nam dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na tego typu przekazywanie, przechowywanie i przetwarzanie jego danych. Dołożymy wszelkich starań, aby zagwarantować, że dane użytkownika są przetwarzane bezpiecznie i zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Wszystkie przekazywane nam informacje są przechowywane na naszych bezpiecznych serwerach. Wszelkie transakcje płatności są szyfrowane za pomocą technologii SSL. Nie przechowujemy żadnych szczegółów dotyczących płatności – są one przechowywane przez dostawców usług płatności internetowych, którzy są zobligowani do obsługi danych zgodnie z wszelkimi obowiązującymi środkami bezpieczeństwa. Jeżeli użytkownik otrzymał od nas (lub samodzielnie wybrał) hasło umożliwiające dostęp do konkretnych części niniejszej Witryny, jest on odpowiedzialny za zachowanie poufności tego hasła. Prosimy o nieudostępnianie hasła żadnym innym osobom.
 

5. Bezpieczeństwo i poufność danych

Internetowy przesył danych nie jest niestety w pełni bezpieczny. Mimo iż dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić, że oferowane przez nas usługi spełniają techniczne i organizacyjne wymogi bezpieczeństwa odpowiednie dla ochrony danych osobowych użytkowników, nie możemy zagwarantować pełnego bezpieczeństwa danych przesyłanych poprzez tę Witrynę; przesył ten odbywa się na własne ryzyko użytkowników. Po otrzymaniu od użytkowników informacji wprowadzimy surowe procedury bezpieczeństwa i funkcje zabezpieczające, aby utrudnić próby nieuprawnionego dostępu.

Użytkownicy mogą kontaktować się z nami za pośrednictwem poczty e-mail. Przesyłane drogą elektroniczną wiadomości nie są ani poufne ani bezpieczne. Mogą mieć do nich dostęp osoby trzecie, mogą też zostać zgubione, przechwycone lub zmienione. Wiadomości e-mail mogą być przesyłane za granicę – nawet jeśli zarówno nadawca, jak i odbiorca znajdują się w tym samym kraju. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione w związku z korzystaniem z poczty e-mail lub innych systemów komunikacji internetowej w celu skontaktowania się z nami.
 

6. Przechowywanie wiadomości e-mail

Wszystkie przychodzące do nas i wysyłane przez nas wiadomości e-mail są przechowywane w naszym Rejestrze Wiadomości Elektronicznych ze względu na ich potencjalną wartość dowodową. Wiadomości e-mail podlegają prawnym, technicznym i organizacyjnym środkom ochrony. Dostęp do nich jest możliwy jedynie w uzasadnionych przypadkach i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami (np. nakaz sądowy, podejrzenie popełnienia przestępstwa, naruszenie zobowiązań regulacyjnych, naruszenie umowy o pracę). Dostęp do tych wiadomości mogą uzyskać jedynie pracownicy pełniący określone funkcje (np. pracownicy działów: sądowego, prawnego, zgodności, ryzyka). Po upływie określonego czasu wszystkie wiadomości e-mail są usuwane. Jeżeli użytkownik nie chce, abyśmy przechowywali jego prywatne wiadomości e-mail, zalecamy, aby nie wysyłał na nasze adresy e-mail wiadomości o prywatnym charakterze.
 

7. Wykorzystywanie danych osobowych użytkowników

Dane dotyczące użytkowników wykorzystujemy do następujących celów:

 • Aby dostarczać użytkownikom informacji, produktów lub usług, o które się ubiegają lub które mogą ich interesować – o ile wyrazili oni zgodę na kontaktowanie się z nimi w tego rodzaju celach.
 • Aby zapewnić, że treści zawarte w niniejszej Witrynie są prezentowane w najbardziej efektywny sposób – zarówno dla użytkownika, jak i jego komputera (co dotyczy również smartfonów i innych urządzeń elektronicznych).
 • Aby wypełnić nasze zobowiązania wynikające ze wszelkich umów zawartych pomiędzy nami a użytkownikami.
 • Aby umożliwić użytkownikom korzystanie z interaktywnych funkcji naszej Witryny – o ile będą mieli takie życzenie.
 • Aby informować użytkowników o zmianach dotyczących naszych usług.

Możemy również gromadzić informacje dotyczące korzystania z Witryny przez użytkowników nie identyfikujące ich indywidualnie. W ogólnym ujęciu, informacje te są gromadzone w ramach “danych dotyczących ruchu”. Zbieramy i przechowujemy takie informacje automatycznie za każdym razem, kiedy użytkownik korzysta z tej Witryny.
 

8. Ujawnianie danych osobowych użytkowników

Nie ujawniamy danych osobowych użytkowników osobom trzecim, za wyjątkiem:

 • naszych filii, dla opisanych wyżej celów;
 • sytuacji, gdy stanowi to wymóg prawny lub jest nakazane przez organ państwa lub sąd;
 • zewnętrznych dostawców usług przetwarzania danych i innych;
 • sytuacji, gdy sprzedajemy lub kupujemy jakąkolwiek firmę lub kapitał – w tym przypadku możemy ujawnić dane osobowe użytkowników potencjalnym sprzedawcom lub kupcom takiej firmy lub kapitału, pod warunkiem zapewnienia na mocy odpowiednich umów, że dane te będą przechowywane w bezpieczny sposób i z zachowaniem ochrony prywatności, oraz zagwarantowania, że przesyłając te dane osobowe, będziemy przestrzegać obowiązujących lokalnie przepisów prawnych;
 • sytuacji, gdy jest to konieczne, aby chronić interesy Grupy Victorinox lub innych użytkowników.
   

9. Ochrona dzieci

Nie chcemy gromadzić poprzez tę Witrynę danych osobowych osób, które nie ukończyły 18 roku życia. Od osób niepełnoletnich wymaga się uzyskania zgody ich rodziców lub opiekunów prawnych, zanim przekażą nam jakiekolwiek dane osobowe.
 

10. Prawa użytkowników

Użytkownicy mają prawo ubiegać się o kopię danych osobowych gromadzonych online oraz informacje o sposobie przetwarzania tych danych. Użytkownicy mają również prawo ubiegać się o korektę lub usunięcie swoich danych, zgodnie z obowiązującym prawem ochrony danych. Wszelkie tego typu prośby należy kierować w formie pisemnej na adres Victorinox AG, Schmiedgasse 57, Postfach, CH-6438 Ibach-Schwyz lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@victorinox.com.


Ostatnia aktualizacja: styczeń 2015