Ochrona znaków towarowych Victorinox

 Spółka Victorinox AG mająca siedzibę w Ibach-Schwyz w Szwajcarii oraz jej spółki zależne (łącznie „Victorinox”) są właścicielem m.in. następujących zastrzeżonych znaków towarowych: Victorinox, Swiss Army, Swissgear, Wenger (oraz ich wszelkich kombinacji).

Victorinox rygorystycznie chroni i broni tych znaków towarowych w skali globalnej. W związku z tym niniejsza Polityka ochrony znaków towarowych musi być przestrzegana przez wszystkie strony trzecie (np. podmioty zajmujące się odsprzedażą).


1. Wykorzystywanie zastrzeżonych znaków towarowych, logo i elementów graficznych


1.1 Stronom trzecim nie wolno wykorzystywać zastrzeżonych znaków towarowych Victorinox zawartych w adresie URL strony internetowej/domen (np. www.victorinoxshop.com), chyba że zostało to formalnie zatwierdzone na mocy wcześniejszych umów.

1.2 Jeśli strona trzecia zarejestrowała domenę i/lub prowadzi stronę internetową związaną z marką Victorinox, korzystając z domeny, która narusza prawa własności intelektualnej Victorinox, treści te muszą być przeniesione do innej domeny, która spełnia warunki punktu 1.1. Zarejestrowana domena musi zostać przekazana Victorinox. Aby podjąć niezbędne działania, należy skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: trademark.protection@victorinox.com.

1.3 Strony trzecie mogą wykorzystywać jedynie logotypy przekazane przez Victorinox. Logotypy nie mogą być w jakikolwiek sposób modyfikowane.

1.4 Strony trzecie nie mogą wykorzystywać logo, projektów lub wzorów w jakikolwiek sposób, który mógłby wprowadzić w błąd klienta i/lub sugerować, że klient znajduje się na stronie obsługiwanej przez Victorinox. Na stronach internetowych stron trzecich użytkownik musi zawsze mieć jasność, że nie są one obsługiwane przez Victorinox. W szczególności zabrania się wykorzystywania logo Victorinox w lewym górnym rogu strony internetowej.

1.5 Strony trzecie nie mogą kopiować lub imitować wzorów Victorinox ani stylistyki i charakteru stron internetowych Victorinox.

1.6 Wszystkie teksty i opisy produktów na oficjalnych stronach Victorinox (w tym Wenger oraz blog „New & Noteworthy”) są chronione prawem autorskim i nie mogą być wykorzystywane bez uprzedniej pisemnej zgody Victorinox.

1.7 Strony trzecie mogą wykorzystywać oficjalne elementy graficzne Victorinox jedynie w takiej formie, w jakiej zostały one dostarczone za pośrednictwem centrum mediów. Elementów graficznych nie można modyfikować.


2. Modyfikacja, reklama i sprzedaż produktów 


2.1 Strony trzecie nie mogą dostosowywać produktów Victorinox, wykorzystując projekty, które nie zostały wcześniej formalnie zatwierdzone przez Victorinox (jedyny wyjątek: grawerunek na ostrzu i rękojeści).

2.2 Strony trzecie nie mogą sprzedawać produktów Victorinox na jakichkolwiek aukcjach lub w jakichkolwiek internetowych serwisach handlowych, o ile nie otrzymały na to zgody Victorinox.

2.3 Strony trzecie nie mogą wykorzystywać jakichkolwiek znaków handlowych Victorinox lub ich pochodnych w reklamach w wyszukiwarkach i mediach społecznościowych (np. Google Adwords, reklamy w wyszukiwarce Bing Ads, reklamy na Facebooku). 

 
Niniejsza polityka wchodzi w życie 1 października 2016 r. i w każdej chwili może ulec modyfikacjom i zmianom wedle uznania Victorinox. W niektórych krajach i/lub co do niektórych kategorii produktów Victorinox mogą mieć zastosowanie dodatkowe warunki/polityki. W razie wątpliwości informacji należy szukać u lokalnego dystrybutora lub w filii Victorinox.
 
W razie pytań dotyczących Polityki ochrony znaków towarowych Victorinox prosimy o kontakt e-mailowy na adres trademark.protection@victorinox.com.
 
Ostatnia aktualizacja: 31 maja 2016 r.