Victorinox 男士腕表

轻松集卓越设计、精准度及功能性于一身。流线型设计,时尚而经典,随时随地伴您应对任何挑战。坚韧而坚固,具备独特而锐利的美学效果,体现了当代男性的气概。

Watches for Men (23)

过滤结果

过滤结果

全部清除
 • tp-lugwidth
 • 功能特点
 • 机芯
 • 直径
 • 腕表系列
 • 表圈
 • 表带材质
 • 表带颜色
 • 表盘颜色
 • I.N.O.X.
 • I.N.O.X.
 • I.N.O.X.
 • I.N.O.X.

I.N.O.X.

黑色, 43 mm CNY 4,500.00 CNY 4,500.00
 • Maverick 计时腕表
 • Maverick 计时腕表
 • Maverick 计时腕表
 • Maverick 计时腕表
 • Maverick 计时腕表
 • Maverick 计时腕表
 • Maverick 计时腕表
 • Maverick 计时腕表
 • Maverick 计时腕表

Maverick 计时腕表

蓝色, 43 mm CNY 6,000.00 CNY 6,000.00
 • I.N.O.X.
 • I.N.O.X.
 • I.N.O.X.
 • I.N.O.X.

I.N.O.X.

蓝色, 43 mm CNY 5,600.00 CNY 5,600.00
 • Alpnach 机械腕表
 • Alpnach 机械腕表
 • Alpnach 机械腕表

Alpnach 机械腕表

黑色, 44 mm CNY 11,800.00 CNY 11,800.00
 • Alliance 联盟
 • Alliance 联盟
 • Alliance 联盟
 • Alliance 联盟
 • Alliance 联盟
 • Alliance 联盟

Alliance 联盟

黑色, 44 mm CNY 4,900.00 CNY 4,900.00
 • Airboss 机械腕表
 • Airboss 机械腕表
 • Airboss Mechanical 黑色版
 • Airboss Mechanical 黑色版

Airboss 机械腕表

黑灰色, 42 mm CNY 8,300.00 CNY 8,300.00
 • Alpnach 机械计时腕表
 • Alpnach 机械计时腕表
 • Alpnach 机械计时腕表
 • Alpnach 机械计时腕表

Alpnach 机械计时腕表

黑色, 44 mm CNY 19,800.00 CNY 19,800.00
 • Night Vision 夜视
 • Night Vision 夜视
 • Night Vision 夜视
 • Night Vision 夜视
 • Night Vision 夜视
 • Night Vision 夜视
 • Night Vision 夜视
 • Night Vision 夜视
 • Night Vision

Night Vision 夜视

黑色, 42 mm CNY 5,800.00 CNY 5,800.00
 • I.N.O.X. Professional Diver 潜水腕表
 • I.N.O.X. Professional Diver 潜水腕表
 • I.N.O.X. Professional Diver 潜水腕表
 • I.N.O.X. Professional Diver 潜水腕表

I.N.O.X. Professional Diver 潜水腕表

黑色, 45 mm CNY 6,500.00 CNY 6,500.00
 • Chrono Classic XLS
 • Chrono Classic XLS
 • Chrono Classic XLS
 • Chrono Classic XLS

Chrono Classic XLS

黑色, 45 mm CNY 5,700.00 CNY 5,700.00
 • Alliance 机械腕表
 • Alliance 机械腕表
 • Alliance 机械腕表
 • Alliance 机械腕表
 • Alliance 机械腕表与 Pioneer Alox 刀具组合产品
 • Alliance 机械腕表与 Pioneer Alox 刀具组合产品

Alliance 机械腕表

米黄色, 40 mm CNY 5,900.00 CNY 5,900.00
 • I.N.O.X. Professional Diver 潜水腕表
 • I.N.O.X. Professional Diver 潜水腕表
 • I.N.O.X. Professional Diver 潜水腕表
 • I.N.O.X. Professional Diver 潜水腕表

I.N.O.X. Professional Diver 潜水腕表

黑色, 45 mm CNY 5,400.00 CNY 5,400.00
 • Maverick Large
 • Maverick Large
 • Maverick Large
 • Maverick Large
 • Maverick Large
 • Maverick Large
 • Maverick Large
 • Maverick Large
 • Maverick Large

Maverick Large

蓝色, 43 mm CNY 4,200.00 CNY 4,200.00
 • Night Vision Chronograph
 • Night Vision 计时腕表
 • Night Vision 计时腕表
 • Night Vision 计时腕表

Night Vision Chronograph

银白色, 42 mm CNY 7,000.00 CNY 7,000.00
 • Maverick 机械腕表
 • Maverick 机械腕表

Maverick 机械腕表

黑灰色, 43 mm CNY 7,800.00 CNY 7,800.00
 • Alliance 计时腕表,44 mm
 • Alliance 计时腕表,44 mm
 • Alliance 计时腕表,44 mm
 • Alliance 计时腕表,44 mm
 • Alliance 计时腕表,44 mm
 • Alliance 计时腕表,44 mm

Alliance 计时腕表,44 mm

黑色, 44 mm CNY 5,200.00 CNY 5,200.00
 • I.N.O.X. 钛金属腕表,43 mm
 • I.N.O.X. 钛金属腕表,43 mm
 • I.N.O.X. 钛金属腕表,43 mm

I.N.O.X. 钛金属腕表,43 mm

灰色, 43 mm CNY 5,600.00 CNY 5,600.00
 • I.N.O.X.
 • I.N.O.X.

I.N.O.X.

黑色, 43 mm CNY 4,500.00 CNY 4,500.00
 • Airboss Mechanical Chronograph 黑色版
 • Airboss 机械计时腕表
 • Airboss Mach 9
 • Airboss Mach 9 黑色版
 • Airboss Mechanical Chronograph 黑色版
 • Airboss Mach 9
 • Airboss Mach 9 限量版腕表
 • Airboss Mechanical Chronograph 黑色版
 • Airboss Mach 9 黑色版

Airboss Mechanical Chronograph 黑色版

黑灰色, 42 mm CNY 17,500.00 CNY 17,500.00
 • Alliance 联盟
 • Alliance 联盟
 • Alliance 联盟
 • Alliance 腕表与 Pioneer Alox 军刀套装
 • Alliance 腕表与 Pioneer Alox 军刀套装

Alliance 联盟

黑色, 40 mm CNY 4,300.00 CNY 4,300.00
 • I.N.O.X. Carbon
 • I.N.O.X. Carbon

I.N.O.X. Carbon

黑色, 43 mm CNY 7,600.00 CNY 7,600.00