Victorinox 刀具配件

Victorinox 的配件可以完美搭配任何一款折叠刀。这些配件都经过精心挑选,方便您实现日常随身携带。

Accessories (31)

 • 尼龙刀套

尼龙刀套

黑色
CNY 173 CNY 173
 • 尼龙刀套

尼龙刀套

黑色
CNY 179 CNY 179
 • 尼龙刀套

尼龙刀套

黑色
CNY 179 CNY 179
 • 皮革刀套

皮革刀套

黑色
CNY 199 CNY 199
 • 皮革刀套

皮革刀套

黑色
CNY 199 CNY 199
 • 真皮材质收藏家和演示用包

真皮材质收藏家和演示用包

黑色
CNY 2,500 CNY 2,500
 • Outdoor mit dem Taschenmesser
 • The Swiss Army Knife Book

Outdoor mit dem Taschenmesser

German
 • 指甲剪

指甲剪

银色
CNY 139 CNY 139
 • 仿皮革束腰包

仿皮革束腰包

黑色
CNY 268 CNY 268
 • 真皮材质挂腰带刀套

真皮材质挂腰带刀套

黑色
CNY 225 CNY 225
 • 替换用迷你改锥

替换用迷你改锥

灰色
CNY 20 CNY 20
 • 烧烤叉

烧烤叉

银色
CNY 148 CNY 148
 • Nylon Belt Pouch

Nylon Belt Pouch

黑色
CNY 160 CNY 160
 • Nylon Belt Pouch

Nylon Belt Pouch

黑色
CNY 189 CNY 189
 • “使用袋装刀制作精美艺术品”——实用可靠的生活好伙伴
 • “使用袋装刀制作精美艺术品”——实用可靠的生活好伙伴
 • “使用袋装刀制作精美艺术品”——实用可靠的生活好伙伴

“使用袋装刀制作精美艺术品”——实用可靠的生活好伙伴

英语
CNY 250 CNY 250
 • 黑色皮革束腰包

黑色皮革束腰包

黑色
CNY 225 CNY 225
 • 尼龙刀套

尼龙刀套

黑色
CNY 159 CNY 159
 • 尼龙刀套

尼龙刀套

橄榄绿
CNY 179 CNY 179
 • 皮革刀套

皮革刀套

CNY 219 CNY 219
 • Multiclip 钥匙扣

Multiclip 钥匙扣

银色
CNY 105 CNY 105
 • 带弹簧钩的头颈挂绳

带弹簧钩的头颈挂绳

红色
CNY 60 CNY 60
 • 多功能工具润滑油

多功能工具润滑油

白色
CNY 60 CNY 60
 • 尼龙刀套

尼龙刀套

橄榄绿
CNY 179 CNY 179
 • 挂绳

挂绳

红色
CNY 29 CNY 29
 • 皮革刀套

皮革刀套

CNY 229 CNY 229
 • 圆形锁链

圆形锁链

银色
CNY 49 CNY 49
 • 真皮材质挂腰带刀套

真皮材质挂腰带刀套

黑色
CNY 209 CNY 209
 • 双面磨刀棒

双面磨刀棒

黑色
CNY 163 CNY 163
 • 皮革刀套

皮革刀套

红色
CNY 219 CNY 219
 • 线锁刀专用合成皮革刀套

线锁刀专用合成皮革刀套

黑色
CNY 268 CNY 268