Victorinox 小型袋装刀

我们采用正宗瑞士军刀为原型,进一步缩小刀具体积,更加方便您随时携带。每把小型袋装刀都携带方便,可以挂在钥匙链上或放进口袋之中。每次您遇到问题,小型袋装刀都能发挥重要作用,协助解决问题。体型小巧,功能强大,带您领略从未有过的便携体验。

Small Pocket Knives (32)

过滤结果

过滤结果

全部清除
 • 标签
 • 功能数
 • 材质
 • 工具
限量
 • Classic Alox 2018 年限量版

Classic Alox 2018 年限量版

浆果红
限量
 • Classic 2018 年限量版
 • Classic 2018 年限量版
 • Classic 2018 年限量版
 • Classic 2018 年限量版
 • Classic 2018 年限量版
 • Classic 2018 年限量版
 • Classic 2018 年限量版
 • Classic 2018 年限量版
 • Classic 2018 年限量版
 • Classic 2018 年限量版

Classic 2018 年限量版

Alps Love
CNY 245 CNY 245
 • Wenger

Wenger

红色
CNY 368 CNY 368
限量
 • Classic Alox 2017 年限量版

Classic Alox 2017 年限量版

olive green
CNY 409 CNY 409
限量
 • Classic Alox 2016 年限量版

Classic Alox 2016 年限量版

紫罗兰色
CNY 409 CNY 409
限量
 • 2017 年经典限量版
 • 2017 年经典限量版
 • 2017 年经典限量版
 • 2017 年经典限量版
 • 2017 年经典限量版
 • 2017 年经典限量版
 • 2017 年经典限量版
 • 2017 年经典限量版
 • 2017 年经典限量版
 • 2017 年经典限量版

2017 年经典限量版

Dragonfly
CNY 245 CNY 245
 • “新生代” - Executive Wood 81

“新生代” - Executive Wood 81

核桃木
CNY 479 CNY 479
 • Classic with Gold Ingot 1 Gr

Classic with Gold Ingot 1 Gr

黑色
CNY 2,999 CNY 2,999
 • Executive
 • Executive

Executive

红色
CNY 399 CNY 399
获奖
 • NailClip Wood 580

NailClip Wood 580

核桃木
CNY 589 CNY 589
 • Nail Clip 582

Nail Clip 582

红色
CNY 199 CNY 199
 • MiniChamp Alox

MiniChamp Alox

银色
CNY 569 CNY 569
 • Swiss Lite
 • Swiss Lite

Swiss Lite

红色
CNY 339 CNY 339
获奖
 • NailClip 580
 • NailClip 580

NailClip 580

红色
CNY 309 CNY 309
 • Ambassador

Ambassador

红色
CNY 409 CNY 409
 • Midnite MiniChamp

Midnite MiniChamp

红色
CNY 499 CNY 499
 • Money Clip Alox

Money Clip Alox

银色
CNY 409 CNY 409
 • Manager
 • Manager
 • Manager

Manager

红色
CNY 299 CNY 299
 • Midnite Manager
 • Midnite Manager
 • Midnite Manager

Midnite Manager

红色
CNY 445 CNY 445
 • MiniChamp

MiniChamp

红色
CNY 389 CNY 389
 • Rambler

Rambler

红色
CNY 255 CNY 255
 • Signature
 • Signature
 • Signature

Signature

红色
CNY 219 CNY 219
 • Signature Lite
 • Signature Lite
 • Signature Lite
 • Signature Lite

Signature Lite

红色
CNY 355 CNY 355
 • Classic Alox

Classic Alox

银色
CNY 265 CNY 265
 • Classic SD
 • Classic SD
 • Classic SD
 • Classic SD
 • Classic SD
 • Classic SD
 • Classic SD
 • Classic SD - VX Colors
 • Classic SD - Chocolate
 • Classic SD - Camouflage
 • Classic SD
 • Classic SD
 • Classic SD

Classic SD

红色
CNY 165 CNY 165
 • Escort

Escort

红色
CNY 115 CNY 115